Złamanie ciszy wyborczej – Czym jest cisza wyborcza?

Złamanie ciszy wyborczej

Cisza wyborcza to okres przed dniem wyborów, kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii wyborczej i publikowania wyników sondaży. Stanowi ona ważny element demokratycznego procesu wyborczego, mający na celu zapewnienie uczciwości i równości szans dla wszystkich kandydatów. Złamanie ciszy wyborczej to naruszenie tych zasad. Poznajmy bliżej, czym jest cisza wyborcza i jakie ma znaczenie w procesie demokratycznym.

Co to jest cisza wyborcza?

Cisza wyborcza to okres, podczas którego wszelki rodzaj agitacji politycznej jest zabroniony pod groźbą kary. Jej głównym celem jest zapewnienie obywatelom czasu na refleksję po zakończeniu kampanii wyborczej, aby mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą wyboru. W tym czasie zakazane są wszelkie wystąpienia polityczne, manifestacje, audycje radiowe i telewizyjne z udziałem kandydatów, publikacje na ich temat oraz naklejanie plakatów. Ponadto, nie wolno publikować sondaży wyborczych. W Polsce cisza wyborcza zaczyna się o północy w dniu poprzedzającym dzień głosowania i kończy się po zakończeniu głosowania, czyli po zamknięciu lokali wyborczych. Za naruszenie ciszy wyborczej grozi grzywna. Warto podkreślić, że cisza wyborcza dotyczy także kampanii referendalnej.

Dlaczego cisza wyborcza jest kluczowym elementem procesu wyborczego?

Cisza wyborcza zapewnia uczciwość i przejrzystość wyborów. Jest to specjalny okres, w którym obowiązują restrykcyjne przepisy prawne mające na celu zapobieganie wszelkim działaniom, które mogłyby wpłynąć na decyzje wyborców. Wybory są fundamentem demokracji, pozwalając obywatelom wyrazić swoją wolę i wybrać swoich przedstawicieli. Cisza wyborcza ma na celu utrzymanie spokoju publicznego, zapewniając obywatelom spokojną przestrzeń do refleksji i podjęcia świadomej decyzji wyborczej. Dzięki temu rygorystycznemu okresowi ciszy wyborczej, proces głosowania odbywa się w sposób uczciwy, a wyborcy mają pewność, że ich głosy są oddawane w sposób wolny od zewnętrznych wpływów.

Jakie są zasady ciszy wyborczej?

Cisza wyborcza to specjalny okres w procesie wyborczym, podczas którego obowiązują szczególne przepisy mające na celu zapewnienie uczciwości i przejrzystości wyborów. Oto główne zasady ciszy wyborczej:

  1. Zakaz propagandy wyborczej: W czasie ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej, umieszczanie plakatów, rozprowadzanie ulotek czy prowadzenie akcji promocyjnych kandydatów lub partii.
  2. Zakaz publikacji wyników sondaży: Media nie mogą publikować wyników sondaży wyborczych ani prowadzić dyskusji na ten temat.
  3. Zakaz agitacji wyborczej: Wszelka forma agitacji wyborczej, czyli namawiania do głosowania na konkretnego kandydata lub partię, jest zakazana.
  4. Zakaz wydawania ulotek wyborczych: Rozprowadzanie ulotek wyborczych jest zabronione w dniu głosowania.
  5. Zakaz zgromadzeń: Osoby nieuprawnione nie mogą gromadzić się przed lokalami wyborczymi.

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zapewnienia, że wybory odbywają się w sposób uczciwy i transparentny, a wyborcy mają możliwość podjęcia świadomej decyzji bez zewnętrznych wpływów.

Kiedy cisza wyborcza może trwać dłużej?

W Polsce, cisza wyborcza rozpoczyna się o północy z piątku na sobotę przed dniem wyborów i trwa do zakończenia głosowania w niedzielę o godzinie 21. Jednakże istnieją sytuacje, w których głosowanie może zostać przedłużone. Takie wyjątkowe okoliczności obejmują nadzwyczajne wydarzenia, jak powodzie, zalanie lokalu wyborczego, katastrofy budowlane czy komunikacyjne, a także konieczność dodrukowania kart do głosowania. W takich przypadkach głosowanie może trwać dłużej, aby umożliwić wszystkim uprawnionym wyborcom oddanie swojego głosu. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, które w poważnym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.

Co może zostać uznane za złamanie ciszy wyborczej?

W czasie ciszy wyborczej i referendalnej zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej oraz kampanii referendalnej w jakiejkolwiek formie. Obejmuje to, między innymi, zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych czy rozdawanie ulotek. Zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w wyborach nie stanowi agitacji wyborczej, jednak takie działania, jeśli są prowadzone przez uczestniczące w wyborach komitety wyborcze lub partie polityczne w czasie ciszy wyborczej, naruszają zakaz prowadzenia agitacji. Ponadto, w czasie ciszy wyborczej i referendalnej zabronione jest również podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży dotyczących zachowań wyborców, wyników wyborów oraz referendum. Agitacja wyborcza oraz prowadzenie kampanii referendalnej w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, są również zabronione. Wszystkie te zasady obowiązują także w internecie.

Bądź dobrym obywatelem i zadbaj o świadomość obywatelską swoich znajomych: